Na de workshops en dagafsluiting zal de Netwerkborrel plaatsvinden. Een mooie gelegenheid voor studenten en bedrijven om na te praten over de dag en nader kennis te maken.
Onder andere de volgende bedrijven en instellingen zullen hierbij aanwezig zijn:

Or Quest

Or-Quest detacheert ambitieuze en gedreven professionals binnenOR_QUEST_LOGO_FC organisaties in de wereld  van de bouw, infra en techniek. Onze kandidaten hebben een sterk profiel: zij zijn de Gouden Krachten die vakkundig zijn geselecteerd op basis van hun kunde en passie voor het werk. Wij gebruiken onze kennis van de markt om effectief en met een persoonlijke aanpak te zoeken naar direct inzetbare vakmensen. Kandidaten die competent zijn en passen in de wereld waarin zij aan de slag gaan.

Wij streven ernaar professionals te vinden die bij voorkeur bij onze opdrachtgever in dienst willen; op projectbasis of als zelfstandige.
Onze mensen hebben ambitie en zijn gedreven om voor onze opdrachtgevers steeds de juiste kandidaten aan te kunnen dragen.

Spatial Sciences Careers Company

After their study, students need to be well prepared and able to demonstrate a range of 11043066_602216549910339_4928213113000959215_nskills in a competitive job market. To support our students in developing their career and strengthen their employability skills, we have the Spatial Sciences Careers Company. The Careers Company empowers students to achieve lifelong success through career services and provides assistance to launch a successful career.

Provincie Groningen

De provincie als schakel tussen Rijk, gemeenten en inwoners logo provincie groningen
Samen met gemeenten en waterschappen, vormt de provincie de zogeheten ‘lagere overheid’. De Grondwet bepaalt dat provincies en gemeenten hun eigen ‘huishouding’ mogen regelen, maar de regering en het parlement kunnen ook wettelijke taken opdragen.
Middenbestuur
De provincie wordt vaak ‘middenbestuur’ genoemd. Dit betekent dat we een schakel zijn tussen het Rijk en gemeenten. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van wettelijke taken die het Rijk aan gemeenten opdraagt, hebben we als provincie vaak een toetsende of goedkeurende rol. Bij maatschappelijke vraagstukken die over gemeentegrenzen heen gaan, kunnen we gebruik maken van onze wettelijke bevoegdheden om tot een oplossing komen. We doen dit het liefst in goed overleg.

We doen meer
De provincie heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor de bescherming en verbetering van (de kwaliteit van) de fysieke leefomgeving. Kort samengevat houdt deze verantwoordelijkheid in dat de provincie de regie voert over ruimtelijke opgaven van bovengemeentelijk belang. Het gaat er bijvoorbeeld om dat gemeenten elkaar niet beconcurreren met een overaanbod van woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen. Ook draagt de provincie er zorg voor dat er een evenwichtige regionale economische structuur is met een toereikende provinciale infrastructuur voor wonen en werken, dat de (inter)nationale natuurambities gestalte krijgen en dat aansprekende cultuurlandschappen worden behouden. De provincie draagt ook de zorg voor het integrale waterbeleid voor regionale watersystemen (kwaliteit, kwantiteit en veiligheid). Tot de kerntaken van de provincie kan ook de bescherming van cultureel erfgoed worden gerekend, waar dit de lokale belangen overstijgt.

Ruimteschepper

What’s in a name …
De naam Ruimteschepper is in 2004 geïntroduceerd door één image001van de initiatiefnemers en staat voor het scheppen van ruimte in de organisatie van opdrachtgevers. Dit via het borgen van kennis, het optimaliseren van de informatievoorziening en de begeleiding van projecten en verandertrajecten. Tegelijkertijd verwijst de naam naar het vak, de geo, de ruimte om ons heen; onze omgeving.

Gedragscode Ruimtescheppers
Ruimteschepper hecht waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening. In een organisatie waar “vrij-verbonden” het credo is, zijn afspraken over normen en waarden die gezamenlijk gelden zeer belangrijk. Om dit ook praktisch handen en voeten te geven is een gedragscode uitgewerkt die aangeeft wat onze opdrachtgevers van ruimtescheppers mogen verwachten. Daarmee is gelijk ook vastgelegd wat we van onze deelnemers verwachten. Naast de aantoonbare geo-expertise is het conformeren aan deze normen en waarden een belangrijk afstempunt bij het toetreden van deelnemers tot Ruimteschepper.