Op de Carrièredag zijn er verschillende bedrijven die een workshop geven. Op het inschrijfformulier kun je aangeven bij welke bedrijven je voorkeur ligt.


.

Workshop ABC Nova

Van leuk idee naar haalbaar plan

Een leuk idee wordt niet gerealiseerd zonder een haalbaar plan. Dit is niet alleen het geval bij grote stedelijke ontwikkelingen, maar ook bij de realisatie van een gebouw zoals een brede school. Een brede school is een ‘verzamelgebouw’ van bijvoorbeeld primair onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal, bibliotheek etc. In de workshop van ABC Nova nemen we jullie mee in de interessante wereld van project- en procesmanagement. Je gaat aan de slag met belangrijke factoren die tijdens een project een rol kunnen spelen zoals interne- externe stakeholders, wet en regelgeving, ontwerpkeuzes, tijdelijke huisvesting, maar ook aardbevingen. Hoe denk jij om te gaan met alle stakeholders of andere factoren die je tijdens een project kunt tegenkomen? Schrijf je in voor de workshop en daag jezelf uit dit project tot een goed einde te brengen!

Over ABC Nova

ABC Nova is een integraal adviesbureau op het gebied van ruimtelijke en bouwkundige projecten. Onze project- en procesmanagers verstaan de kunst om het gehele proces van initiatief- definitie en ontwerpfase tot en met realisatie en nazorg in beweging te krijgen en te houden. Ondersteund door eigen specialisten op het gebied van planning, risicomanagement, bouwbegeleiding, onderhoud, kosten, juridische zaken en duurzaamheid. Met zo’n 70 medewerkers opereren wij vanuit AmsterdamArnhemAssen en Nieuwegein.In het noorden zijn wij betrokken (geweest) bij het Groninger Forum, Hanzehogeschool Groningen, Windesheim Zwolle, Gasterra, Nijestee, Thialf, diverse gemeentehuizen en multifunctionele gebouwen en brede scholen. Kijk voor meer informatie op www.abcnova.nl of spreek ons aan op de borrel!Workshop Provincie Drenthe

Gezocht: Nieuwe ideeën voor herontwikkeling van de Drentse kanalen
Inspelen op klimaatveranderingen en benutten van kansen.

In Drenthe zijn in het verleden tal van kanalen aangelegd voor het transport van veen. Inmiddels is die functie verdwenen en is de relatie met de omgeving veranderd. Een van die kanalen is het Oranjekanaal. Een kanaal waar al jaren niets mee gebeurt. Alleen water aan- en afvoer speelt nog een rol in het kanaal. Maar in al die jaren is het klimaat wel veranderd. Ook de omgeving van het kanaal is veranderd. Denk daarbij aan de ontginningen, de landbouwkundige ontwikkelingen, recreatieve ontwikkelingen en bebouwing.
In een creatieve sessie die zich zoveel mogelijk richt op kansen willen we een aantal vragen met jullie onderzoeken:

Wat zou je,  rekening houdend met een veranderend klimaat, kunnen met een kanaal zoals het Oranjekanaal? Welke kansen kunnen worden benut?  Kan het kanaal weer een (economische) rol van betekenis gaan spelen en  hoe kunnen “beleven”, “benutten” en “beschermen” een plek krijgen binnen die ontwikkeling?

Over provincie Drenthe

De provincie Drenthe staat natuurlijk bekend om zijn rust en ruimte. Maar binnen de provinciale organisatie krijg je ruimte voor creativiteit, netwerken en voor persoonlijke ontwikkeling. Werken voor de Drentse samenleving betekent actief inspelen op veranderingen en openstaan voor vragen uit je omgeving. Afwisselend en veelzijdig werk. Drenthe werkt toe naar een rol als gebiedsregisseur die gezamenlijk met haar partners de plannen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, economie, cultuur, verkeer en vervoer, wegen en kanalen uitwerkt. Een organisatie die partners bij elkaar brengt om deze plannen te realiseren. Het XploreLab van de provincie Drenthe (http://www.xplorelab.drenthe.nl) werkt op een slimme en creatieve manier aan beleidsvernieuwing en innovatie.


 

Workshop Antea Group 

Zelfrijdend én bewust
Met de komst van de zelfrijdende auto ziet Antea Group een kans om, naast de optimalisering van het veilig en eenvoudig verplaatsen van mensen en goederen, ook de leefomgeving een boost te geven. Dat doen we door deze als parameter mee te laten wegen bij het kiezen van een route. Hiermee willen wij een verschuiving op gang brengen waarbij niet alleen de techniek, maar ook de sociale context van de zelfrijdende auto centraal staat. We nodigen je van harte uit om in een interactieve workshop mee te denken en de ideeën er in de basis zijn verder te brengen.

Als je over een aantal jaren zelf instapt in een zelfrijdend voertuig zie wellicht je eigen input weer terug!

Over Antea Group

Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 60 jaar.

 Antea Group – Understandig today. Improving tomorrow.


strukton.jpg
Workshop Strukton

Ervaar de praktijk tijdens interactieve workshop: Hoe vind je aansluiting bij de markt maar blijf je als bedrijf toch in je kracht?
Het snijvlak waarop opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar moeten vinden om succesvol te kunnen zijn

In civiel technische projecten stelt de opdrachtgever de randvoorwaarden op waarbinnen de opdrachtnemer het project uitwerkt. Diverse disciplines komen in zo’n traject samen; de harde en de zachte kant van een project. Denk aan begroting, planning maar ook omgevingsanalyses en communicatie. Daarnaast is een goede samenwerking met de klant cruciaal tijdens de tender om de juiste informatie te krijgen om het project uit te werken maar ook tijdens de uitvoering om samen de projectdoelstellingen (opleveren binnen de gestelde tijd, kwaliteit en budget) te halen. Bij grote integrale projecten is dit een complex proces dat bestaat uit goede afspraken, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren.

Maar is dit voldoende? In deze workshop gaan we aan de hand van praktijk voorbeelden het proces scannen. Je krijgt tijdens deze workshop een goed beeld hoe projecten binnen Strukton aangevlogen worden en je krijgt een beeld van de toegevoegde waarde van jouw studie in dit proces.

Over Strukton

Strukton heeft als technologiebedrijf een unieke positie in de markt. Onze focus ligt op railgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. Onze missie is bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen. Strukton onderscheidt zich met een aantal unieke specialismen in de volgende markten: railsystemen, civiele infrastructuur en techniek en gebouwen.


 

Workshop Witteveen + Bos

“Met de aanleg van de nieuwe weg willen we eigenlijk ook een nieuwe invulling geven aan het gebied. We hebben al contact met potentieel geïnteresseerde partijen. We willen marktpartijen vragen een voorstel te doen voor een succesvolle transformatie van het gebied.” – Opdrachtgever van Witteveen+Bos, 2015

In de workshop van Witteveen+Bos leer je in een uur een aanbod te doen aan een opdrachtgever en advies te geven over een gebiedsontwikkeling. Twee vragen staan centraal:

  • Hoe creëer je toegevoegde waarde in de gebouwde omgeving?
  • Wat is toegevoegde waarde voor jouw opdrachtgever (en niet gewoon goed voor ‘iedereen’)?

In de workshop nemen we je mee in de basis van waardecreatie in gebiedsontwikkeling. Jij mag kiezen welke casus: een gebiedsontwikkeling rondom infrastructuur of een ruimtelijke herstructureringsopgave van een gebied. Aan het einde van de workshop kun jij succesfactoren van jouw transformatie benoemen. Na een uur moet jij de opdrachtgever terugbellen en overtuigen van wat jij beoogt met de transformatie van het gebied.

Over Witteveen+Bos

Kies je voor een baan bij Witteveen+Bos, dan kies je voor afwisseling en uitdaging in veelal multidisciplinaire projecten, die uitdagend en grensverleggend zijn. Zo leveren wij bijvoorbeeld een bijdrage aan de Planstudie Afsluitdijk, de Botlekbrug bij Pernis, Ruimte voor de Rivier-projecten en Masterplan Jakarta. Onze advieswerkzaamheden omvatten het gehele traject van planstudie, ontwerp en engineering, besteksvoorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding en projectmanagement. Onze ingenieurs en adviseurs hebben een achtergrond in de civiele techniek, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, milieukunde, bouwkunde of een andere technische discipline. De discipline elektrotechniek passen we binnen verschillende vakgebieden op diverse wijzen toe, bijvoorbeeld voor de besturing en installatie van waterzuiveringen, beweegbare bruggen en op het gebied van railinfrastructuur.
We bieden onze opdrachtgevers waardevolle adviezen en hoogwaardige ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Een brede nationale en internationale oriëntatie op onze markten is hierbij van groot belang. Typerend voor onze werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak.

Meer weten over Witteveen+Bos en onze projecten? Kom dan even langs bij onze stand tijdens de netwerkborrel.


Workshop Gemeente Groningen

Groningen geeft Energie

De gemeente Groningen heeft een stevige ambitie en wil in 2035 energieneutraal zijn. Ter vergelijking: Nederland heeft deze ambitie gesteld op 2050. De gemeente wil met het energieprogramma het economisch perspectief van de regio versterken. Om deze ambitie te realiseren is betrokkenheid nodig van vele partijen: het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners en overheid. Bovendien bevat het energieprogramma meerdere sporen zoals aardwarmte, zonne-energie, windenergie, energiebesparing. De workshop neemt deelnemers mee in het programma en de ruimtelijke uitdagingen die dit met zich meebrengt. Concreet gaan deelnemers aan de slag met het de vraag: wat is er voor nodig om in de stad windmolens te plaatsen?

Ter inspiratie: Dit filmpje van het IABR (internationale architectuur biennale Rotterdam) toont hoe Groningen in 2035 een Slimme energiestad kan zijn: https://vimeo.com/158894991